Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat opetus-, ohjaus- ja muuta asiantuntijatyötä tekevät, esim. esimiehet, HR-henkilöstö sekä järjestöjen ja kuntien asiantuntijat, joiden työhön kuuluu ohjauksellista ja osallistavaa toimintaa.

Esimerkkejä vuosien 2010-2020 koulutus- ja ohjausprosesseista

 

Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus eri organisaatioissa

 

Ammattikorkeakoulut:

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, Rauma, Insinööri- ja logistiikka-ala: Sulautuva ja käänteinen opetus

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, Pori: Verkkopedagoginen koulutus Hyvinvointi- ja terveys -osaamisalueen opettajille

Satakunnan ammattikorkeakoulu, SAMK, Pori: Tutkivan oppimisen koulutus

Saimaan ammattikorkeakoulu, Saimia: Sulautuvan oppimisen ja käänteisen opetuksen koulutus

Lapin ammattikorkeakoulu: Koulutusohjelman pedagoginen kehittäminen

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK: koulutusjohtajien koulutus: Mikä kivi hiertää kengässä?

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK, Kansainväliset palvelut: Työyhteisön hyvä vuorovaikutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK: Ryhmän ja vertaisoppimisen ohjaaminen

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK: Ryhmädynamiikan ja ryhmän ohjaamisen koulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK: Haastavat tilanteet PBL-ryhmissä ja niiden ratkaisut

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK: Opettajien pedagoginen täydennyskoulutusohjelma (yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus opetuksessa)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Liiketalouden koulutusohjelma: Sulautuvan opetuksen lähtökohdat Liiketalouden koulutusohjelmassa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK, Restonomit: Sulautuvan opetuksen lähtökohdat Restonomien koulutusohjelmassa

Oulun ammattikorkeakoulu, OAM, Liiketalouden yksikkö: Sulautuvan opetuksen lähtökohdat ja verkkopedagogiikka Liiketalouden koulutusohjelmassa

Savonia-ammattikorkeakoulu: Digitalisaatio pedagogiikan näkökulmasta

Savonia-ammattikorkeakoulu: Henkilöstön digitaalinen ja verkkopedagoginen koulutus kielten, liiketalouden ja matkailu- ja ravitsemusalan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alan opettajille

Savonia ammattikorkeakoulu: Verkkopedagogiset työpajat

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö: Toiminnalliset ja draamamenetelmät korkea-asteen opetuksessa

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkiöstö: Sulautuva oppiminen korkea-asteella

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstö: Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) korkea-asteella

HUMAK: YAMK: Oppimiskäsitykset ja dialogisuus ohjauksessa

 

Yliopistot:

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT: Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Yliopistopedagoginen henkilöstökoulutus

Vaasan yliopisto: Yliopistopedagoginen täydennyskoulutusohjelma

Vaasan yliopisto: University pedagogical studies

Vaasan yliopisto: PBL-koulutus

Helsingin yliopisto (eläinlääketieteellinen tiedekunta): Konstruktiivinen linjakkuus ja käänteinen opetus

Helsingin yliopisto (eläinlääketieteellinen tiedekunta): Ryhmädynamiikan ja toiminnallisten ja draamamenetelmien koulutus

Helsingin yliopisto (eläinlääketieteellinen tiedekunta): Opiskelijoiden osallistaminen opetuksessa

Helsingin yliopisto (eläinlääketieteellinen tiedekunta): Ryhmätoiminnan arviointi

Helsingin yliopisto (Kielet ja kulttuuri): Ryhmädynamiikan ja ryhmän ohjaamisen koulutus

Helsingin yliopisto: Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) yliopistossa

Tampereen teknillinen yliopisto: Verkkopedagoginen koulutus

Tampereen teknillinen yliopisto, Edutech: Henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus

Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö: Henkilöstökoulutuksen vaikuttavuus

Tampereen teknillinen yliopisto, Edutech: Tavoitteellinen työssä oppiminen

Tampereen yliopisto: opettajien täydennyskoulutus

Tampereen yliopisto, Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö: Opiskelijan ohjaus sosiaalityössä, Haastavat tilanteet ja palautteen antaminen

Aalto-yliopisto, TKK: Työpajakoulutus PBL-lähestymistavalla

Aalto-yliopisto: Ongelmaperustaisen oppimisen koulutus

Itä-Suomen yliopisto ja ammattikorkeakoulut: Työelämässä hankitun osaamisen tunnistaminen ja arviointi

 

Perusopetus ja lukiot:

Osaava Pohjois-Satakunta: Oppilaitosjohdon koulutus

Educode: Pedagoginen johtaminen - oppilaitosjohdon koulutus

Amurin koulu: Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen

Educode: Tietotekniikka koulun johtamisessa

Iittalan yhtenäiskoulu: Tiimityön kehittäminen koulussa

Tampereen kesäyliopisto: Oppilaitoksen itsearviointi, laatu ja yhteisöllinen kehittäminen (OPH)
 
Hattulan kunta, Opelix - Osaava oppilaitos: Koulun kehittämissuunnitelman rakentaminen


Educode: TVT-suunnitelmien workshopit

Tampereen seudun Osaava: Osallistavat menetelmät oppimisessa

Hämeenlinnan kaupunki, Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke, VESO-koulutus

Educode: Työniloa! Yhteisöllinen kehittämistyö ja hyvinvointi koulussa (OPH:n rahoittama)

Educode: Työssäoppimisen oppimisympäristöt

Pirkanmaan oppilaan ohjauksen laadun kehittäminen: Osallistavat ryhmätyömenetelmät oppilaan ohjauksen tukena

Tampereen kaupungin lukiotoimi: Yhteistoiminnallinen opetus

Karvian yhteiskoulu: Yhteisöllinen kehittämistyö

 

Ammattiopistot:

Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Moodle-koulutus

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus, MSKK: Opettajien pedagoginen koulutus laajennetun työssäoppimisen kehittämiseksi

VAAO: Lyhty - Lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman konsultointi 2008-2011

VAAO: OPSO-PBL kehittämistyön ohjaus ja työssäoppimisen ohjaajien koulutus 2010-2013

Lapin ammattiopisto: Ryhmäyttämisen ja ryhmän ohjaamisen koulutus

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK): Ryhmäyttämisen ja ryhmän ohjaamisen koulutus

Jyväskylän ammattiopisto JAO: Ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) koulutus

Jyväskylän ammattiopisto: Opettajien yhteisölliset käytännöt erilaisten opiskelijoiden ohjaamisessa

Vantaan ammattiopisto Varia: Ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) koulutus ja mentorointi

Stadin ammattiopisto: Ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) koulutus

Stadin ammattiopisto: Ryhmän ohjaaminen PBL-tutoriaalissa

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus, MSKK: Lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelman konsultointi

 

Vapaa sivistystyö:

SUKOL ry: Ryhmäyttämisen mahdollisuudet vapaassa sivistystyössä

Kouvolan kansalaisopisto (Osaava-hanke): Vertaisryhmämentorointikoulutus (VERME)

Kouvolan kansalaisopisto (Osaava-hanke): Ryhmäkehityskeskustelukoulutus

Pirkanmaan oppiva vapaa sivistystyö/OSAAVA-hanke: Sosiaalisen median pedagogiikka

Pirkanmaan oppiva vapaa sivistystyö/OSAAVA-hanke: Vertaismentorointikoulutus

Educode: Didaktiset taidot vapaassa sivistystyössä

 

Järjestöt:

Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL: Työyhteisödynamiikka ja työpaikan konfliktit

Suomen Lakimiesliitto: Mentorointiprosessin ohjaus

TJS Opintokeskus: Esimiestyö ja tiimin johtaminen järjestöissä -koulutus

Ammattiliitto Pro: Ryhmän ohjaamisen koulutus ammattiliiton kouluttajille

TJS Opintokeskus: Työmarkkinaneuvottelujen kokonaisuus - Neuvottelijan sosiaaliset taidot

TJS Opintokeskus: Asiantuntija kouluttajana, Ryhmädynamiikka oppimisen välineenä

KSL: Järjestökouluttajan yhteistoiminnallinen työkalupakki

KSL: Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) järjestökoulutuksessa

 

Tampereen kaupunki:

Tampereen kaupunki: Osallistamisen johtaminen

Tampereen kaupunki: Osallistavat ja vuorovaikutteiset menetelmät kuntatyössä

Tampereen kaupunki: Kanssakäyvä kunta - Vuorovaikutukselliset menetelmät kuntatyössä

Tampereen kaupunki: Ryhmätyömenetelmien koulutus

 

Muut:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri EPSHP

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA): Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutuksen ohjaaminen ryhmässä

Valtiovarainministeriö: Verkkopedagoginen suunnittelu ja koulutus

Etelä-Pohjanmaan liitto, Taiteen perusopetus: Ryhmädynamiikan ja ryhmän ohjaamisen koulutus

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Länsi-Suomen rakennerahastoviranomaisten kehittämispäivien arviointi- ja ideatyöpajojen vetäminen ja työhyvinvointikoulutus

Työterveyslaitos: Verkkopedogoginen koulutus

 

Työnohjausta:  

Oppilaitoksissa, järjestöissä, kunnissa, säätiöillä, Tampereen kaupungilla