Palautetta koulutuksesta

Oppimistani edisti erittäin pätevä opettaja ja luottamuksellinen, turvallinen ilmapiiri. Iso kiitos – Mahtavaa tutustua tällaisiin hahmoihin ja ahmia merkityksellistä oppia, johon voi luottaa. (yliopiston professori 2019)

Yo-peda kurssi tuli kyllä tarpeeseen ja uskon, että kokonaisuutena siitä on minulle varmasti paljon hyötyä tulevaisuuden opetustyössä ja pystyn nyt paremmin arvioimaan mistä asioista laadukas opetus koostuu sekä kehittämään omaa opetustani. (yliopisto-opettaja 2018)

Koulutuskokonaisuuden lähityöskentely tuki hyvin oppimistani ja toimintatapa sopi hyvin itselleni, minkä takia olin erittäin motivoitunut kurssilla. Erityisen positiivista oli mielestäni kurssin ryhmähenki ja olin aina täynnä positiivista energiaa ja iloisuutta kurssilla ollessani (toisin kuin useimpina normityöpäivinä). Kurssilla oli sopivasti interaktiivisuutta, ryhmätyöskentelyä ja vähemmän ns. perinteistä luennointia. (yliopisto-opettaja 2018)

Kurssin tärkein anti minulle on ollut seurata ammattilaisen työskentelyä rytmittämisessä ja opetusmenetelmien käytössä. Ryhmän hallinta on myös ihailtavaa. Kiitos siitä, Satu. (yliopisto-opettaja 2017)

Parasta koulutuksessa oli ylipäätään verkkokurssin suunnittelu, toteutus ja erityisesti kuinka/millä menetelmin verkossa voi opetusta toteuttaa. (ammattikorkeakoulun opettaja 2017)

Kurssille tullessa ennakko-odotukseni oli saada kurssilta konkreettisia menetelmiä opettamisen työkalupakkiin. Näitä toki kurssilta jäikin käteen, mutta nyt kurssin jälkeen tuntuu, että ehkä kurssin tärkein anti olikin jotain kokonaisvaltaisempaa ja syvällisempää, kun omaa opettajuuttaan oikeastaan ensimmäistä kertaa joutui aktiivisesti miettimään. (yliopisto-opettaja 2017)

Ennen ensimmäistä lähijaksoa ajattelin, että yliopistopedagoginen koulutus koostuu pitkistä ja monimutkaisista käsitteistä, joiden ulkoa oppimiseen saa käyttää paljon aikaa ja vaivaa. Toisin kuitenkin kävi. Koulutuksen ensimmäinen lähijakso osoittautui varsin konkreettiseksi ja koukuttavaksi. Erityisesti pidin siitä, että uusia opetusmenetelmiä ei tahkottu päähän powerpoint-kalvoista, vaan pääsimme itse kokeilemaan ja testaamaan niitä. (yliopisto-opettaja 2016)

Mielestäni tämä kurssi oli erinomainen investointi ja erittäin hyvin ajoitettu. Vastuullani on tällä hetkellä kolme kurssikokonaisuutta - ja uskon, että nämä kaikki kolme vastuullani olevaa kurssia tulevat rutkasti hyötymään tämän kurssin opeista. Kurssin alun keskustelut ja harjoitteet kurssin tavoitteiden asettamisesta oli hyvin hyödyllinen. Käytännön kattavat harjoitteet koskien oppimismenetelmiä olivat niin ikään silmiä avaava kokemus. Kun tähän lisätään lopun arviointiin keskittyvä päivä, niin täytyy myöntää, että kokonaisuus muodostui erittäin hyväksi höystettynä toimivalla ryhmädynamiikalla. Erittäin hyvä paketti kaiken kaikkiaan. (professori 2016)

Olen lykännyt tämän reflektion kirjoittamista viime tippaan, koska tämä tuntuu lopettavan jotain sellaista, jonka en toivo loppuvan. Kiinnyin ryhmäämme ja siinä vallinneeseen keskustelevaan ilmapiiriin, jonka kaltaiseen en tässä yliopistossa ole muussa yhteydessä törmännyt. Lähipäivien kiireetön tunnelma ja ihmisten välillä vallinnut arvostus oli jotain sellaista, jota haluaisin kokea säännöllisesti lopun elämääni. (yliopisto-opettaja 2016)

Sain monta uutta asiaa itselleni. Erityisesti minulle kolahtivat tehtävien laatiminen verkkoon, ohjaus ja arviointi. Vertaisarvioinnin osuutta tulen ehdottomasti lisäämään omassa opetuksessani. (ammattikorkeakoulun opettaja 2016)

Oppimistani edisti verkko-opetuksen mahdollisuudet, joita en tiennyt edes olevan olemassakaan. Sain paljon konkreettisia eväitä. (ammattikorkeakoulun opettaja 2016)

Oma motivaationi kurssille lähtöön oli ajatuksella "no, suoritetaan tuo nyt pois jaloista kun se on olevinaan tärkeää". Enpä arvannutkaan sitä, miten paljon sain uusia ajatuksia ja opin asioita sekä miten tärkeä se oikeasti oli. (yliopisto-opettaja 2016)


Sen lisäksi, että opin substanssiasioita kuten erilaisista oppijoista ja oppimiskäsityksistä, sain tältä kurssilta todella paljon itsevarmuutta opettajuuteen. Sitä ei osannut koulutuksen alussa yhtään aavistaa, kuinka voimaannuttava kokemus tästä tuli. (yliopisto-opettaja 2016)


I really enjoyed the great atmosphere, interesting discussions, and excellent teamwork during the first two seminars. I want to emphasize many important concepts and ideas I got during the seminars, at both theoretical and practical levels. (yliopisto-opettaja 2015)


I was not aware that peer-learning in general, and things like problem-based-learning could be so useful in teaching and have so many various forms that we could use as teachers. I came to understand that these methods can work very well, be very motivating, and make the students develop themselves and learn many things. I will definitely use more of such techniques in the future. (yliopisto-opettaja 2015)


Sain koulutuksessa hyviä malleja käytäntöön ja uusia ideoita. Ajoitus uuden OPSin työstämisen aloittamisen kanssa samoihin aikoihin oli onnistunut. Kouluttajat onnistuivat luomaan rauhan keskittyä näihin aiheisiin lähiopetuspäivillä – ajatus ei karannut työasioihin. Paljon hyötyä omaan opetukseen ja ryhmän ohjaajuuteen. (ammattioppilaitoksen opettaja 2015)


Considering the role of the teacher, Satu Öystilä, I do not have very much to say except that I consider her a very good role model, creating a productive and safe learning environment that helped me to move on as a teacher. The content of the lectures and exercises was up to date and relevant, presented and taught in an adequate and constructive way. I found the course challenging and the tasks challenging but at the same time encouraging and supporting. (yliopisto-opettaja)


Lopuksi vielä kiitokset sinulle kurssin ohjaajana! Kurssi kaikkinensa oli kiireetön. Tehtäviin oli varattu riittävästi, mutta ei liikaa aikaa ja esiin nousseiden kysymysten käsittely oli luonteva osa kurssia, eikä niitä sivutettu käsiteltäväksi joskus myöhemmin. Kaikki oli loppuun asti mietittyä ja todella toimivaa. Olit vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa ja kannustit lähtemään mukaan sekä verbaalisesti että non-verbaalisesti.  (luokanopettaja)


Minua ilahdutti, että näkökulma oli kaiken kaikkiaan aika tieteellinen, kouluttajan näkemykset perustuivat tutkimuksiin eivätkä harjoitukset olleet mielivaltaista touhuilua, kuten draamaopinnoissa joskus valitettavasti tuntuu olevan. Mielestäni ryhmässä oli oikein mukava työskennellä ja ilmapiiri oli innostunut. Keskustelu oli vaivatonta ja toisten näkemyksistä sai paljon ajateltavaa. (aineenopettaja)


Asiasisällöltään koulutus vastasi odotuksia. Teoriaa oli sopivasti ja se lomittui hyvin harjoitusten sekaan kohtiin joissa se oli helpoin käsitellä. Alussa ryhmän alkuvaiheen teoriaa, lopussa lopetusvaiheen työskentelyä. Hallittu kokonaisuus josta voi ammentaa pitkään. (aikuiskouluttaja)


Kolmas kurssikerta oli positiivisesti todella mieleenpainuva. Sain vastaukset kaikkiin mieltäni askarruttaneisiin kysymyksiin ja tapa, jolla ne käytiin läpi, oli onnistunut. Kaikille harjoituksille löytyi perustelut ;-) (terveydenhuollon opettaja)


Minulle oli erityisen hyödyllistä saada kokemus itse tekemisen voimasta ja sen tuomasta inspiraatiosta: uuden näkökulman avaaminen oppimiseen on aina tervetullutta. Tärkeintä oli näiden lähipäivien jälkeen, että aloin pohtia oman työni kautta toiminnallisten ja draamamenetelmien käyttöä työvälineenä esim. pakollisilla äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla sekä myös maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opetuksessa. (aineenopettaja)


Kaiken kaikkiaan koko koulutuksesta olen saanut paljon uusia ideoita ja innostusta suunnitella omaa opetustani mielenkiintoisemmaksi ja opiskelijaystävällisemmäksi. Tunsin jämähtäneeni paikoilleni, mutta nyt sain uutta innostusta työhöni ja opetuksen toteuttamiseen." (ammattiaineiden opettaja)


Nyt on kulunut viikko koulutuspäivistä. Koko viikon minun on ollut sanomattoman hyvä olo, vaikka oppilaitoksella on remontti, aivan liikaa töitä, muutoksia, jotka vievät opetusta viime vuosisadalle. Kaikesta huolimatta olen sisäisesti liidellyt täällä remontin keskellä ja nauttinut opetustyöstä. Uskon, että koulutuspäivät ovat siihen suurena syynä. Toisaalta oivaltaa aina itsestään uusia asioita. Harjoitukset sinänsä ovat niin virkistäviä. Opetukseen saa aina jotain uutta ja vieläpä sellaista, mistä myös opiskelijat nauttivat ja saavat itselleen hyviä elämän eväitä. (ammattiopiston opettaja)


Seuraavan jatkokurssin nimi voisi olla Toiminnalliset menetelmät opettajan työssä jaksamisen edistäjänä. Mielestäni siihen kiteytyy omalta osaltani Tampereen päivien anti. Sain paljon itselleni ja omaan jaksamiseeni. (lehtori)


Päivän teema jo itsessään oli erittäin kiinnostava oman työn kehittämisen kannalta. Varsinainen toteutus ansaitsee ihan täyden kympin! Päivä koostui sopivasti harjoituksista ja lyhyistä luento-osuuksista, jotka tukivat hyvin toisiaan. Sekä akvaarioharjoitus että rooliharjoitus olivat tehokkaita välineitä. (kaupungin virkamies)


Huomaan, että olen alkanut itse kiinnittää aiempaa enemmän huomiota omaa toimintaani erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja toisaalta oma tilannetaju on selvästi kehittynyt. Osaan paremmin lukea erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten viestintää, oli se sitten sanallista tai sanatonta. (kaupungin virkamies)


Moniammatillisen yhteistyön kehittämistehtävä toteutettiin tulevaisuusverstas-menetelmällä. Minusta se toimi varsin hienosti. Alkuun oli hyvä päästää kaikki ongelmat ulos, jonka jälkeen ongelmien ratkaiseminen asteittain kohti realistista päämäärää vaikutti toimivalta. (kaupungin virkamies)


Koulutus oli taas piristävä poikkeus normaaleihin työrutiineihin; runsas toiminnallisuus viehätti. Harjoitukset olivat havainnollistavia ja aktivoivat ajattelua; vielä koulutuspäivän jälkeenkin käsitellyt asiat mietityttivät ja katsoin esim. omaa työyhteisöä aivan uusin silmin. (kaupungin virkamies)


Mielestäni kahden päivän koulutuksen aikana ryhmään syntyi välitön ilmapiiri. Itse en ollut kokenut vastaavaa saman ryhmän kanssa aikaisemmin. Ryhmässä tuli turvallinen olo ja koin voivani ilmaista mielipiteeni joutumatta tyrmätyksi. (yliopisto-opettaja)


Olin hämmästynyt koko kurssin ajan omasta innokkuudestani ja avoimesta asenteestani. Mikä minuun meni, miksi työnsin arvioivan ja kriittisen minäni syrjään? Olen sanonut koululla, että käyn Tampereella suihkussa. Siltä on totisesti tuntunutkin. Toivon vain, että virkistävä ja uudistava vaikutus kestää pitkään. (suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori)


Ensimmäinen päivä oli toiveiden täyttymys – vihdoin koulutus, jossa paitsi viihtyy, myös saa apua työhön. Odotin siis innolla toista kertaa, enkä pettynyt. Koulutuksen rakenne on hyvä, antaa kuvan, että päivät on suunniteltu huolellisesti, sopivasti vaihdellen teoriaa ja käytäntöä. (kotitalouden lehtori)


Synteesinä koko kurssista voisin sanoa, että on ollut tosi hienoa peilata opettajuutta ja opettajana olemista monelta kantilta. En oikein tiedä, onko kurssin nimi ”opettajan yhteistoiminnallinen työkalupakki” oikein kuvaava... Jotenkin tuntuu, että päällimmäiseksi jäi filosofisempi puoli: Ainakin minä heräsin ehkä ensimmäistä kertaa tajuamaan vertaisoppimisen tärkeyden. (äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori)


Kurssin anti kokonaisuudessaan mahtava. Uskon käyttäväni kurssilla saatuja tietoja ja taitoja yhteistoiminnallisuudesta opetuksessani, mutta toivottavasti myös työyhteisömme kehittämisessä. (Historian ja yhteiskuntaopin lehtori)


Olipas taas ihanan virkistävä lähiopetusjakso. Ryhmän jäsenet ovat tulleet tavallaan tutuiksi ja yhdessä on mukava ja rento olla. Oma oloni oli aluksi väsynyt ja kipeä…, mutta sitten olo olikin taas kuin maailman valloittajalla. Tällä viikolla olenkin taas rytinällä muuttanut vanhoja käytäntöjäni ja kokeillut uutta. (luokanopettaja)


Toinen tutoriaali olikin yksi tämänkertaisen jakson huippukohtia. Paitsi että PBL-tehtävä jo prosessina oli hyvin opettavainen ja hyödyllinen, opin sitä tehdessäni todella paljon sekä aiheesta että omasta työympäristöstäni. Lisäksi ryhmämme keskustelu oli mielestäni korkeatasoista ja tehtävän toteuttaminen yhdessä ällistyttävän vaivatonta. (lukion lehtori)

Koulutuksesta saamani anti oli melkoinen, se tuki kehittämistyötä täällä oppilaitoksessa, sekä uuttaa asiaa tuli mietittäväksi. Viimeisenä päivänä oli haikea olo ja oli tarve jotenkin saada ryhmän toiminta jatkumaan. Kiitokset ryhmän vetäjille, päivät olivat mukavia ja tehtävät sopivia työn lomassa toteutettaviksi. (ammattiopiston koulutusvastaava)


Lopuksi vielä halusin kiittää kouluttajia monipuolisista ja innostavista koulutuspäivistä! Olen rohkeammin lisännyt vertaispalautteen ja itsearvioinnin osuutta opintojaksoissa ja käyttänyt monipuolisemmin aktivoivia menetelmiä opetukseni tukena. Lisäksi ”uudenlaisesta” ajattelusta on ollut hyötyä käynnistäessämme OPS-työskentelyä. (päätoiminen opettaja)