Toiminnan periaatteet

Toiminnassamme tärkeitä periaatteita ovat luottamuksellisuus, avoimuus, kokemuksellisuus ja yhteistoiminnallisuus sekä toisen arvostus ja ilo. Arvomme ovat 1) tutkivan ja kokemuksellisen oppimisen yhdistäminen, 2) dialoginen kumppanuus ja 3) ajassa eläminen ja tulevaisuuden tekeminen. Koulutus siirtyy välittömästi osanottajien työkäytäntöihin ja hyvinvointiin. Pedagogiikka uuden oppimisen merkityksessä kulkee koulutuksen viininpunaisena lankana. Koulutuksen tavoitteena on se, että teoriatiedosta tulee mahdollisimman käytännöllistä.

Keskeistä tuotteillemme on linjakkaan palvelukonseptin tarjoaminen, jossa sisällöt, menetelmät, arviointi sekä kehittämistyö tukevat toisiaan. Yhteisöllisyys ja toiminnallisuus eli menetelmällinen monipuolisuus on keskeinen vahvuutemme.

Koulutus- ja kehittämispalvelut

Opetuksen laatu ja konstruktiivinen linjakkuus

Ryhmädynamiikka ja ryhmän ohjaaminen 

Toiminnalliset ja draamamenetelmät

Ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) koulutus

Vertaisoppiminen ja käänteinen opetus

Sulautuva oppiminen ja verkkopedagogiikka

Innovatiiviset ohjauskäytännöt

Mentorointi ammatillisen kasvun tukena

Myönteinen muutos

Esimiestyö, tiimityö ja jaettu johtajuus

Yhteisöllinen kehittämistyö

Työn ilon ja työhyvinvoinnin vahvistaminen

Vuorovaikutus työyhteisössä ja erilaisuuden hyödyntäminen

Työssä oppiminen ja osaamisen johtaminen

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmentelmä. Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus tarkoittaa oman työ- ja henkilökohtaisen minän yhteensovittamista. Tärkeitä kysymyksiä työnohjauksessa ovat:

  1. mitä me teemme – mikä on perustehtävämme – mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä siihen ei kuulu?
  2. miten me teemme työtämme ja miten voimme kehittää toimintatapojamme ja opetus- ja ohjausmenetelmiämme
  3. miksi me teemme eli mitkä ovat työmme/yhteisömme perusarvot (myös visio ja strategia), jotka työtämme ohjaavat. Millainen etiikka ja keskinäinen työskentelysopimus tai pelisäännöt ohjaavat työtämme ja miten yhteistoimintaa voi kehittää?

Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella mm. seuraavia kysymyksiä: