Opin iloa!

Toteutamme koulutusta, työnohjausta ja työyhteisöjen kehittämistoimintaa
 

Eduta kevat

Kaikki kohtaaminen lähtee pysähtymisestä
 

Keskeiset palvelut

  • Opettajien täydennyskoulutus ja oppilaitosten kehittäminen (kaikki kouluasteet)
  • Järjestöjen ja yhdistysten täydennyskoulutus ja kehittämistyö
  • Organisaatioiden (sekä yksityinen että julkinen sektori) ja työyhteisöjen kehittäminen
  • Työnohjaus

Järjestämme  yksilö-, ryhmä ja työyhteisötyönohjausta opettaille, esimiehille, tiimeille ja työyhteisöille. Katso tarkemmin koulutus- ja kehittämispalvelut.
Koulutamme ja toimimme työyhteisönkehittäjinä eri puolilla Suomea oppilaitoksissa, järjestöissä sekä muissa organisaatioissa.
Räätälöimme koulutus- ja kehittämisprosesseja myös asiakkaiden ajankohtaisiin tarpeisiin.